Nuffnang

Sunday, January 25, 2015

Komisyon sa Wikang Filipino: Talaang Ginto

Ang TALAANG GINTO: MAKATA NG TAON ay timpalak sa pagsulat ng tula na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ni Balagtas tuwing Ika-2 ng Abril taon-taon.Nilalayon ng timpalak na lalo pang pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa pamamagitan ng pagkilala sa mga batikan at baguhang talino.

Mga Tuntunin:

1. Bukas ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

2. Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin mula sa ibang wika at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi patatawarin ang sino mang nahuli at napatunayang nagkasala ng pangongopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

3. Ang paksa para sa Makata ng Taon 2015 ay tungkol sa kabataan. Tatalakayin ng tulang ipapasa ang kabataan bilang hinaharap kaugnay ang tema ng Araw ni Balagtas 2015 na “Si Balagtas at ang Kabataan.” Ilalahok ang mga tulang may sukat at tugma na nasa antas tudlikan pataas. Ang mga taludtod ng tulang ilalahok ay hindi bababa sa apatnapung (40) taludtod.

4. Apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado, gagamit ng font na Arial 12pt, doble espasyo sa 8 ½” x 11” na bond paper na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas at ibaba at sa magkabilang tabi. Kinakailangang notaryado ang ilalahok na gawa bilang katunayan na orihinal ito. Kinakailangang magtatagalay lamang ng sagisag-panulat (pen name) at hindi tunay na pangalan ng kalahok. Ang tulang ipapasa ay ilalagay rin sa isang CD.  Ilalakip ang mga kopya ng tula, kasama ang CD, sa isang brown envelope.

5. May hiwalay na pormularyo sa paglahok na mada-download sa www.kwf.gov.ph. Lalakipan ng 2 x 2 retrato ang Talaang Ginto pormularyo sa paglahok. Ilalagay sa hiwalay na selyadong sobre ang pormularyo kasama ang biodata ng makata. Isasama ang selyadong sobreng ito sa brown envelope na ipapasa.  Hindi tatanggapin ang lahok na ipadadala sa pamamagitan ng email.

6. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod: una, P30,000 at karangalang maging “Makata ng Taon 2015”; pangalawa, P20,000.00; pangatlo, P15,000.00. Lahat ng lalahok ay tatanggap ng Katunayan ng Paglahok.

Ang lahok ay maaaring dalhin nang personal o ipadala sa koreo sa:
Lupon sa Tula 2015
Komisyon sa Wikang Filipino
2/F Watson Bldg., 1610 J.P. Laurel St.
San Miguel, Manila

8. Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 27 PEBRERO 2015. Hanggang 5 n.h ang oras ng pagpapasa. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite. Ang mga lahok na ipinadala sa pamamagitan ng koreo ay kailangang matanggap ng KWF nang hindi lalampas sa petsang nabanggit.

9. Ang pasiya ng inampalan ay pinal at hindi na mababago. Lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF ang karapatang mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalti sa mga makata.

10. Para sa karagdagang detalye tumawag sa telepono blg. (632) 736-2519

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...